دهکده شاه پریون

اگر راست باشد که سلام کوچه کرامتی است که ادم ها راه محبت به خدا رو گم نکنند من در یک دستمال الماس بسم الله و در دست دیگرم سکه سلام گذاشتم و به شما تقدیم میکنم. مفتخرم تا بتونم لایق چند دقیقه نگاهتون باشم. به امید روزی که هیچ کس نگرانی و غمی نداشته باشه و از زندگی شاد و پر انرژی لذت ببره.

تیر 93
2 پست
خرداد 93
16 پست